Uw winkelwagen is leeg

Disclaimer

Sarah's Colors, verleent u hierbij toegang tot www.sarahscolors.nl ("de website").

Sarah's Colors behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

 

Programmeer- en typefouten (Zet- en drukfouten) 

Sarah's Colors spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sarah's Colors.

 

Beperkte aansprakelijkheid ten aanzien van derden

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sarah's Colors nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sarah's Colors en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sarah's Colors, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Als u wenst te reageren op onze Disclaimer kunt u contact met ons opnemen.